דבק מגע

שעת בין רגליים

 יש לי כמו זחל בגוף. שמעיד אותי כל פעם כשחלק ממני נרדם. זה מזכיר לי, שטל אמרה פעם, שאפשר לגמר מהבוהן. ואז, כשאפלו בין הרגלים ערים אני יכולה ללכת לישון. כאלו שם אני בטוחה.

שפת השיר של "דבק מגע" טעונה פיענוח: זו שפת סודות הגוף ושפת חידות הנפש, שפת דימויים ייחודית המסתירה, בכל אחת משורותיה כמעט, הפתעה ומחשבה התובעת קריאה זהירה. בעברית חסכונית, גמישה וחזקה, מנסחת המשוררת אמירות שיריות המתארות יחסים, מצבים, וזיקות של אנשים צעירים בעיר גדולה. בקול חרישי אך תקיף הן דורשות את קשב הקורא, שמגלה אותן ונענה להן בחדווה.

 

   

 מתוך דבק מגע